Handige handleidingen

Voor leveranciers die met DST (gaan) werken zijn er tal van praktische handleidingen opgesteld voor het standaardiseren en aanleveren van artikeldata. Deze kunnen worden opgevraagd via support@stichtingdst.nl. Het gaat om:

  • De officiële TNO Standaard. De basis van de standaard wordt gevormd door het informatiemodel. Dit beschrijft de diverse kenmerken van een artikel.  Voor een aantal gegevenselementen wordt een waardelijst (of codelijst) voorgeschreven. Vervolgens zijn een tweetal ‘vertalingen’ gemaakt naar technische formaten:
    1. een vertaling naar UBLversie 2.0 – dit is een internationaal veelgebruikte 
XML-standaard voor processen rondom voorraad, orders en facturatie.
    2. een vertaling naar CSV – dit formaat wordt thans veel gebruikt voor de aanlevering van gegevens naar een POS-systeem.
    Platform DST ondersteunt tevens het JSON formaat via de API.
  • DST Handleiding CSV; dit is de compacte weergave van de vertaling naar het CSV formaat zoals ook beschreven in de TNO Standaard;
  • Implementatie gids voor het gebruik van API, in dit Engelstalige documenten staat beschreven hoe in technische zin een koppeling met platform DST tot stand kan worden gebracht;
  • Codelijsten DST, hier staan alle waardelijsten die horen bij bepaalde velden (kenmerken) uit de standaard, zoals de groepen, statussen, kleuren, merken etc.

Uiteraard lichten we het gebruik van DST ook graag persoonlijk toe. Neem gerust contact met ons op: support@stichtingdst.nl