Petra de Fluiter: “Cijfers benutten is een kwestie van goed ondernemerschap”

TREK is wereldwijd marktleider op het gebied van fietsen. Petra de Fluiter is general manager van TREK Benelux. TREK voert een compleet assortiment met alle type fietsen. Deze fietsen worden in Nederland verkocht door 280 dealers TREK is sinds vijf jaar actief bij de ontwikkeling van DST betrokken.

“Cijfers benutten is een kwestie van goed ondernemerschap”

naamloos-87Is automatisering belangrijk voor TREK?
‘Innovatie is onze drijfveer, we zijn continu bezig met vernieuwing. Dat geldt voor onze producten, maar ook voor automatisering. Je kunt alleen maar sturen op basis van data. We zien nu dat de afstemming op wat de markt vraagt onvoldoende is. Daardoor gaat er niet alleen veel geld aan directe winst verloren, maar lopen detaillisten en fabrikanten ook mooie kansen mis.’

Welke rol kan DST daar bij spelen?
‘Wij sturen op wat wij als leverancier verkopen aan de dealer, maar wij weten niet wat hij daadwerkelijk verkoopt. Die terugkoppeling is de volgende stap van DST. Dat is niet alleen voor ons heel belangrijk, maar voor de hele branche, omdat we dan de productie tijdig kunnen bijsturen en het juiste product op het juiste moment kunnen leveren. Met de module marktinformatie kunnen we overproductie tegengaan en onderproductie voorkomen.’

Wat kan een ondernemer met de marktinformatie?
‘De module biedt heel veel informatie over hoe de markt zich ontwikkelt. Een dealer kan bijvoorbeeld zien wat de hardlopende producten in zijn regio zijn, zodat daar op ingespeeld kan worden. Het kassasysteem van de dealer kan zo veel beter benut worden. Er wordt nu wel naar omzet gekeken, maar die wordt niet uitgesplitst naar categorieën. Daar kan nog een flinke verbeterslag in worden gemaakt.’

Hoe reageren dealers op de module?
‘Ze kijken er verschillend tegenaan. Sommige zijn heel expliciet, die willen niet dat hun kassaleveranciers zijn data krijgt, maar die houding is niet meer van deze tijd. Ze vergeten dat alles sowieso transparant wordt. De markt is aan veel veranderingen onderhevig, daar moet je als branche op inspelen. Kijk maar naar de mode- en de autobranche, daar zie je dat uitwisseling van data resulteert in de beste service aan de klant en daar is iedereen bij gebaat. Dealers hebben niets te vrezen, de data is niet herleidbaar tot een individuele winkel of consument en er staat geen informatie over marges in.’

Dealers moeten akkoord geven om hun data te mogen gebruiken.
‘TREK gaat haar dealers adviseren om aan de module marktinformatie deel te nemen, dat is van belang want wij willen een betere leverancier worden dan dat we nu zijn. Als de dealer niet meedoet, wordt dat voor ons lastiger. Cijfers benutten is een kwestie van goed ondernemerschap, dat geldt ook dealers.’

Gaat de rol van de winkel in de toekomst veranderen?
‘Ik verwacht dat er winkels zullen zijn die zich vooral gaan specialiseren in onderhoud en service en andere zullen zich meer gaan richten op verkoop. Wij geloven in de toegevoegde waarde van de winkels. Die zorgen voor extra uitleg, testritten en goede service. Veiligheid staat bij TREK hoog in het vaandel en de fietsspecialist moet zorgen dat de fiets veilig wordt opgebouwd, winkels zijn daarbij essentieel. Maar omnichannel heeft de toekomst dat zien we, dat weten we, dat moet ook door de vakhandel opgepikt worden.’

Lees hier meer over de module marktinformatie van DST.
Dit artikel is in het novembernummer van vakblad Tweewieler verschenen.