Vernieuwde standaard DST

DST is continu bezig met de ontwikkeling van platform DST. Aan de hand van wensen vanuit de markt en in samenwerking met TNO zijn de mogelijkheden onlangs weer verder uitgebreid.

Vanuit de markt is er grote behoefte om artikelen nog beter te kunnen voorzien van beeld, video’s en handleidingen. Dat is in de vernieuwde standaard nu mogelijk.
DST ondersteunt sinds aanvang zowel CSV als JSON. Met de introductie van de vernieuwde standaard (2.1) zijn er mogelijkheden gekomen in de standaard die uitsluitend via JSON worden ondersteund. Doel van de nieuwe standaard is een betere aansluiting te vinden bij productinformatie die beschikbaar is in de markt en die noodzakelijk is voor retailers. Voor wie gebruikt maakt van JSON is het nu mogelijk om hiërarchie aan te brengen in de informatie. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld bij één fiets meerdere specificaties aangeven. Zo kunnen er nu per fiets, meerdere accu’s worden gespecificeerd en komt het kenmerk kleur automatisch op de juiste plaats te staan.

CSV wordt nog wel door DST ondersteund, echter met een beperktere set aan velden. Het ophalen van data uit het systeem is voor de vernieuwde artikelstandaard is alleen mogelijk via JSON. Dus wie optimaal gebruik wil maken van alle facetten van DST adviseren we dan ook om een koppeling met behulp van JSON tot stand te brengen. Dat geldt zowel voor de input van leveranciers als de output naar detaillisten via e-commerce en POS-systemen.

Uitbreiding API’s
Ook is de gegevensuitwisseling binnen het platform verbeterd. Het gaat hierbij met name om een uitbreiding van de zogenaamde API’s. Wat er sinds de nieuwe standaard ook kan:

  • API afnemers toevoegen aan profielen
  • Numerieke waardes – numeriek maken
  • Beschrijvingen van API request & response calls
  • Autorisatie aanvragen via API call
  • API ophalen gegevens afnemers
  • API opvragen artikeldata per afnemer
  • API artikelen van afnemers op leveranciersniveau
  • Overstappen van username naar GLN code in de authenticatie van de API calls.

De realisatie van de verbeteringen is mede tot stand gekomen door subsidie van de stichting Tweewieler Branchebelangen.