Vernieuwde standaard DST

DST is continu bezig met de ontwikkeling van platform DST. Aan de hand van wensen vanuit de markt en in samenwerking met TNO zijn de mogelijkheden onlangs weer verder uitgebreid.

Doel van de nieuwe standaard is een betere aansluiting te vinden bij productinformatie die beschikbaar is in de markt en die noodzakelijk is voor retailers. Het wordt nu mogelijk om hiërarchie aan te brengen in de informatie. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld bij één fiets meerdere specificaties aangeven. Zo kunnen er nu per fiets, meerdere accu’s worden gespecificeerd en komt het kenmerk kleur automatisch op de juiste plaats te staan. Het is nu ook mogelijk om artikeldata nog verder te verrijken met afbeeldingen, video’s en handleidingen.

Merkt u als dealer (nog) niets van deze uitbreiding? Dat kan liggen aan de koppeling van uw leverancier of POS-systeem. De nieuwe mogelijkheden in de standaard worden namelijk uitsluitend via JSON ondersteund en niet via CSV. Dat geldt zowel voor de input van leveranciers als de output naar detaillisten via e-commerce- en POS-systemen. Daarom adviseren we (pos)leveranciers een koppeling met behulp van JSON tot stand te brengen. Mocht u problemen ondervinden verwijs uw leveranciers dan door naar support@stichtingdst.nl.

De realisatie van de verbeteringen is mede tot stand gekomen door subsidie van de stichting Tweewieler Branchebelangen.