Weergave aparte tarieven voor België

Sinds december vorig jaar zijn zo’n 400 Belgische dealers gekoppeld aan DST. Sommige Nederlandse leveranciers voeren in België een ander prijsbeleid. Op dat punt wijkt hun data of van de artikeldata voor de Nederlandse markt.

Dit is in DST opgelost door desbetreffende leverancier nogmaals aan te maken, nu voorzien van de extra toevoeging BE [naam leverancier + BE]. Zo kan met slechts een kleine aanpassing -die van de prijs- dezelfde artikeldata aan DST worden aangeleverd.

Het merk bepaalt vervolgens zelf welke Belgische afnemers die op het platform aanwezig zijn, geautoriseerd mogen worden voor de verschillende bestanden.