DST 3.0 Standaard

De vier verbeteringen van DST 3.0

Vanaf 1 juli 2023 werkt DST met een nieuwe versie van de artikelstandaard. Deze DST-versie 3.0 kent vier verbeteringen ten opzichte van de huidige versie (2.1).

1. Artikelstandaard 3.0 is geheel gestandaardiseerd naar Engelse benamingen 

Artikelstandaard 3.0 is geheel gestandaardiseerd naar Engelse benamingen voor alle mogelijke datavelden binnen de standaard. DST wordt in steeds meer landen gebruikt en daarom heeft de werkgroep ervoor gekozen de standaard 3.0 in het Engels op te stellen.

Wat overigens niet wil zeggen dat er geen Nederlandstalige data meer beschikbaar zal zijn. Via DST 3.0 kan elke taal worden aangeleverd door leveranciers, de codelijsten zijn gelimiteerd tot Nederlands Duits, Engels en Frans.

Een en ander betekent dat de veldnamen en de codes in de standaard allemaal Engels zijn. Een voorbeeld met een veld waarbij er een codelijst van toepassing is (codelijst kleuren):

Leverancier levert aan: 
Attribute name: primary color
Code: RED (codelijst)

Nederlandse afnemer ontvangt:
Attribute name: primary color
Code: RED (codelijst)
Description: Rood

Een Engelse afnemer ontvangt:
Attribute name: primary color
Code: RED (codelijst)
Description: Red

Een Duitse afnemer ontvangt:
Attribute name: primary color
Code: RED (codelijst)
Description: Rot

Wanneer een data afnemer deze data ophaalt en deze afnemer kiest voor de Nederlandse taal in zijn / haar koppeling zal deze naast de code RED ook de omschrijving Rood meegestuurd krijgen. Ook zullen alle omschrijvingen zoals de short description en de long description en de POS description gewoon een Nederlandse omschrijving hebben. Indien een leverancier in een andere taal dan de vier ondersteunde talen aanlevert, zoals Noors, dan zullen de omschrijvingen in Noors zijn en de codelijst velden in het Engels.

2. Nieuwe mogelijkheden voor het specificeren van artikelen

2a. Meer algemene (basis) specificaties beschikbaar

Uitbreiding bestaande standaard (informatiemodel) met meer algemene kenmerken zoals; garantie, leaseprijzen, keurmerken, bill of material (stukslijst), stuks in consumentenverpakking en functies.

Een extra interessante toevoeging is de bill of material (stukslijst), waarmee een leverancier de onderdelen van een artikel (zoals een fiets) kan opgeven. Hiermee wordt het in de toekomst mogelijk om snel en efficiënt de juiste onderdelen te vinden van een fiets (of ander artikel). Dit kan gebruikt worden in de werkplaats, maar biedt ook mogelijkheden om een ‘exploded view’ te presenteren aan de consument.

2b. Nieuwe specificaties voor (elektrische) fietsen

De innovaties gaan snel in de fietsenbranche en kenmerken van een elektrische fiets worden steeds belangrijker. DST 3.0 biedt daarom meer mogelijkheden voor het specificeren van (elektrische) fietsen. In 3.0 worden o.a. toegevoegd: connectiviteit, geometrie, accu laders, maat voor- en achterwielen, voorvork verend,  zadelpen verend, balhoofd verstelbaar en nog veel meer. 

2c. Attributen voor onderdelen, accessoires en kleding 

Introductie van een DST attributen lijst waarmee artikelen (geen fietsen) zoals onderdelen, accessoires, kleding en werkplaatsartikelen nader gespecificeerd kunnen worden. Per DST artikelgroep kan er worden gekozen uit een vastgestelde set aan attributen. Een attribuut kan bijvoorbeeld zijn waterproof, dit attribuut kan o.a. worden gebruikt bij kleding, fietstassen, overschoenen en zadelhoes. Door het toevoegen van deze methodiek kan de leverancier zijn artikelen beter specificeren met de attributen die van toepassing zijn voor het type artikel.

3. Nieuwe moderne techniek voor het DST-platform

Het huidige DST- platform is gebouwd in een programmeertaal die inmiddels verouderd is, het DST-bestuur heeft daarom besloten niet verder te ontwikkelen op het huidige platform. Het DST 3.0-platform is daarom geheel nieuw ontwikkeld met de modernste technieken. Dit zorgt ervoor dat DST weer jaren vooruit kan met het platform en dat het toevoegen van nieuwe services snel gerealiseerd kan worden. Het DST 3.0 platform slaat aangeleverde artikelen op in JSON-formaat in een Postgres database.

4. Meer veiligheid door toevoegen Open Source authenticatie.

Artikelstandaard 3.0 authenticatie wordt afgehandeld via Open Source Keycloak. Dit is dezelfde authenticatiemethode welke is gebruikt voor het Leveranciersdashboard.

Een leverancier die aanlevert op de artikelstandaard 3.0 REST API maakt dan ook gebruik van dezelfde accountgegevens als voor het leveranciersdashboard.

Meer informatie

Neem voor vragen of meer informatie contact op via Support@stichtingdst.nl