DST 3.0 Standaard

De release van de 3.0 Standaard en het nieuwe DST 3.0 platform worden op korte termijn verwacht.

Onderstaand kunt u de presentatie bekijken inzake het nieuwe DST 3.0 platform.

Presentatie Introductie 3.0 platform

Onderstaand het informatiemodel in JSON en in CSV formaat.

JSON Schema 3.0

CSV 3.0 template

Excel overzicht DST 3.0 (exlusief O&A attributen)

De CSV template kan gebruikt worden voor alle productgroepen en voor (elektrische) fietsen. Echter kunnen er geen extra attributen O&A aangeleverd worden via CSV, dat is alleen via de API mogelijk.

Vanaf 3.0 stappen we over naar Engelse headers maar ook naar Engelse Codelijst codes. Waar we voorheen twee opties boden met codes, zoals bijvoorbeeld ROOD en RED kan er bij 3.0 uitsluitend met de Engelse codes gewerkt worden. Tevens is het gebruik van kapitalen verplicht gemaakt.

Toelichting 3.0 API

Om een token op te vragen moet er een http POST van het type ”x-www-form-urlencoded” gedaan worden naar:

Voor non productie omgeving zoal bv. Acceptatie/Test:

https://keycloak.platformdst.nl/auth/realms/DST-NonProd/protocol/openid-connect/token

Productie:

https://keycloak.platformdst.nl/auth/realms/DST/protocol/openid-connect/token

Met de volgende parameters in:

  • username = [je eigen gebruikersnaam]
  • password = [je eigen wachtwoord]
  • client_id = dst3-api
  • grant_type = password

Een voorbeeld van een dergelijke aanroep in CURL:

curl –location –request POST ‘https://keycloak.platformdst.nl/auth/realms/DST-NonProd/protocol/openid-connect/token‘ \

–header ‘Content-Type: application/x-www-form-urlencoded’ \

–data-urlencode ‘username=[replace with your username]’ \

–data-urlencode ‘password=[replace with your password]’ \

–data-urlencode ‘client_id=dst3-api’ \

–data-urlencode ‘grant_type=password’

In geval van een positief resultaat bevat de JSON een “access_token” welke gebruikt moet worden om de DST 3.0 API aan te roepen.

Vervolgens kan er met dit token een aanroep gedaan worden naar de DST 3.0 API.

De API 3.0 OpenAPI definitie documentie voor de test omgeving zijn te vinden op:

https://dst3-api.test.platformdst.nl/api/docs/swagger-ui/index.html

Er zijn veschillende OpenAPI definities beschikbaar, voor elke rol afzonderlijk. Deze zijn hieronder weergegeven en dienen in het “explore” veld te worden ingevoerd om de juiste docs te tonen. Deze zijn alleen toegangkelijk voor gebruikers met de juiste rol.

  • /api/docs/admin
  • /api/docs/customer
  • /api/docs/supplier

Een voorbeeld van een aanroep om producten op te vragen in CURL is hieronder weergegeven:

curl –location –request GET ‘https://dst3-api.test.platformdst.nl/api/supplier/products‘ \

–header ‘Authorization: Bearer [replace with the access token value from previous token request]’