De vier verbeteringen van de nieuwe artikelstandaard van DST versie 3.0


Juli 2022

DST lanceert een nieuwe versie van de artikelstandaard. Deze DST-versie 3.0 kent vier verbeteringen ten opzichte van de huidige versie (2.0).

1. Artikelstandaard 3.0 is geheel gestandaardiseerd naar Engelse benamingen 

Artikelstandaard 3.0 is geheel gestandaardiseerd naar Engelse benamingen voor alle mogelijke datavelden binnen de standaard. DST wordt in steeds meer landen gebruikt en daarom heeft de werkgroep ervoor gekozen de standaard 3.0 in het Engels op te stellen. Wat overigens niet wil zeggen dat er geen Nederlandstalige data meer beschikbaar zal zijn. DST blijft vier talen ondersteunen, Nederlands maar ook Duits, Engels en Frans. Echter is het basismodel van de standaard Engelstalig vanaf versie 3.0. 

Een en ander betekent dat de veldnamen en de codes in de standaard allemaal Engels zijn. Een voorbeeld met een veld waarbij er een codelijst van toepassing is (codelijst kleuren):

Leverancier levert aan: 
Attribute name: primary color
Code: RED (codelijst)

Nederlandse afnemer ontvangt:
Attribute name: primary color
Code: RED (codelijst)
Description: Rood

Een Engelse afnemer ontvangt:
Attribute name: primary color
Code: RED (codelijst)
Description: Red

Een Duitse afnemer ontvangt:
Attribute name: primary color
Code: RED (codelijst)
Description: Rot

Wanneer een data afnemer deze data ophaalt en deze afnemer staat ingesteld op de Nederlandse taal zal deze naast de code RED ook de omschrijving Rood meegestuurd krijgen. Ook zullen alle omschrijvingen zoals de short description en de long description en de POS description gewoon een Nederlandse omschrijving hebben.

2. Nieuwe mogelijkheden voor het specificeren van artikelen

2a. Meer algemene (basis) specificaties beschikbaar

Uitbreiding bestaande standaard (informatiemodel) met meer algemene kenmerken zoals; garantie, leaseprijzen, keurmerken, bill of material (stukslijst), stuks in consumentenverpakking en functies.

Een extra interessante toevoeging is de bill of material (stukslijst), waarmee een leverancier de onderdelen van een artikel (zoals een fiets) kan opgeven. Hiermee wordt het in de toekomst mogelijk om snel en efficiënt de juiste onderdelen te vinden van een fiets (of ander artikel). Dit kan gebruikt worden in de werkplaats, maar biedt ook mogelijkheden om een ‘exploded view’ te presenteren aan de consument.

2b. Nieuwe specificaties voor (elektrische) fietsen

De innovaties gaan snel in de fietsenbranche en kenmerken van een elektrische fiets worden steeds belangrijker. DST 3.0 biedt daarom meer mogelijkheden voor het specificeren van (elektrische) fietsen. In 3.0 worden o.a. toegevoegd: connectiviteit, geometrie, accu laders, maat voor- en achterwielen, voorvork verend,  zadelpen verend, balhoofd verstelbaar en nog veel meer. 

2c. Attributen voor onderdelen, accessoires en kleding 

Introductie van een DST attributen lijst waarmee artikelen (geen fietsen) zoals onderdelen, accessoires, kleding en werkplaatsartikelen nader gespecificeerd kunnen worden. Per DST artikelgroep kan er worden gekozen uit een vastgestelde set aan attributen. Een attribuut kan bijvoorbeeld zijn waterproof, dit attribuut kan o.a. worden gebruikt bij kleding, fietstassen, overschoenen en zadelhoes. Door het toevoegen van deze methodiek kan de leverancier zijn artikelen beter specificeren met de attributen die van toepassing zijn voor het type artikel.

3. Nieuwe moderne techniek voor het DST-platform

Het huidige DST- platform is gebouwd in een programmeertaal die inmiddels verouderd is, het DST-bestuur heeft daarom besloten niet verder te ontwikkelen op het huidige platform. Het DST 3.0-platform is daarom geheel nieuw ontwikkeld met de modernste technieken. Dit zorgt ervoor dat DST weer jaren vooruit kan met het platform en dat het toevoegen van nieuwe services snel gerealiseerd kan worden. Het DST 3.0 platform slaat aangeleverde artikelen op in JSON-formaat in een Postgres database. De 2.0 artikelstandaard maakt gebruik van een relationeel databasemodel wat de artikelen opslaat in een MySQL database.

Momenteel maakt het 3.0 platform nog gebruik van het 2.1 platform, zoals voor het instellen van autorisaties en het ophalen van deze autorisaties (profielen) van de data afnemer (de dealer) om te kunnen bepalen welke data deze mag ontvangen. Ook de codelijsten worden momenteel nog opgehaald bij het 2.1 platform. Ook het toekennen van GLN codes en het aanmaken van profielen vindt nu nog plaats in het oude 2.1 platform. De komende maanden zullen al deze functionaliteiten worden verhuis naar het 3.0 platform. Uiteraard waar nodig ook worden verbeterd en gemoderniseerd. Uiteindelijk zal DST het 2.1 platform worden uitgezet.

4. Meer veiligheid door toevoegen Open Source authenticatie.

Artikelstandaard 3.0 authenticatie wordt afgehandeld via Open Source Keycloak. Dit is dezelfde authenticatiemethode welke is gebruikt voor het Leveranciersdashboard.

Een leverancier die aanlevert op de artikelstandaard 3.0 REST API maakt dan ook gebruik van dezelfde accountgegevens als voor het leveranciersdashboard. De 2.0 artikelstandaard maakt nog gebruik van authenticatie via usernaam en wachtwoord om toegang te verlenen tot de 2.0 REST API’s. 

Meer informatie

Neem voor vragen of meer informatie contact op via Support@stichtingdst.nl