Inzicht in ingevulde velden

Inzicht in ingevulde velden

17 december 2019 Uit Door Platform manager

Een belangrijk speerpunt van het bestuur van DST is het verhogen van de data kwaliteit. DST heeft een tool ontwikkeld waarmee leveranciers door middel van een percentage inzicht krijgen in de mate waarin velden zijn ingevuld.

De veranderingen in de retail waarbij de consument zich steeds meer online oriënteert en hogere eisen stelt aan service brengen o.a. met zich mee dat de eisen aan artikeldata hoger zijn geworden. Het aanleveren van afbeeldingen, maten & gewichten, eigenschappen van elektrische fietsen zijn voorbeelden die tegenwoordig onmisbaar zijn.

Om leveranciers van data inzicht te geven in hun datakwaliteit heeft DST een nieuwe tool ontwikkeld. Met deze tool krijgen leveranciers inzicht in de mate van vulling; zijn velden wel of niet goed gevuld (percentages)? Per veld (eigenschap) wordt per periode het percentage vulling weergegeven. Met deze inzichten kunnen leveranciers gericht werken aan het verbeteren van de kwaliteit. 

Het uiteindelijke doel is uiteraard dat de consument via elke kanaal (fysiek en online) de juiste en volledige informatie ontvangt over producten. Dat bevordert de verkoop en service, maar zorgt ook voor het verminderen van het aantal klachten. De tool is beschikbaar via www.platformdst.nl. Op het hoofdmenu (dashboard) treffen leveranciers de knop ‘Mate van vulling rapport’ aan.

Voorbeeld van het dashboard m.b.t. mate van vulling.