EAN / GS1 barcode een verplicht veld

EAN / GS1 barcode een verplicht veld

17 december 2019 Uit Door Platform manager

De EAN-code, ook wel GS1 barcode genoemd, is per 1 mei 2019 een verplicht veld binnen DST. Alle artikeldata die aangeleverd worden bij DST dienen te zijn voorzien van een (officiële) EAN/GS1 barcode.

De DST werkgroep en de DST gebruikersgroep hebben eerder dit jaar besloten dat de EAN/GS1 barcode niet langer een optioneel veld is. Alle artikeldata die aangeleverd worden bij DST dienen per direct te zijn voorzien van een (officiële) EAN/GS1 barcode. Artikelen zonder EAN / GS1 barcode worden geweigerd en worden als niet valide beschouwd.

Het belang van goede productidentificatie wordt in zowel de fysieke als de digitale retail steeds belangrijker. De tweewielerbranche innoveert in rap tempo, nieuwe logistieke en (digitale) verkoopmodellen doen hun intrede. Steeds meer tweewielerspecialisten openen een webshop en verkopen artikelen die ze zelf niet in voorraad hebben. Dit laatste wordt dropshipping of extended range genoemd. Ook wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van verkoopplatforms en of zoekmachines.
 Om deze complexe processen en modellen in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat artikelen uniform te identificeren zijn. De EAN/GS1 barcode is hiervoor de standaard. 

Voordelen van deze maatregel:

  1. De klant vindt sneller waarnaar hij op zoek is, geen verwarring of twijfel of ze het juiste product kopen.
  2. Bedrijven kunnen makkelijker gegevens uitwisselen over producten in de keten, omdat er geen verwarring is over welk product het gaat.
  3. Voor de consument is na de koop van een product de garantie, onderhoud en reparatie beter te realiseren omdat het duidelijk is over welk product het gaat.
  4. Nieuwe logistieke modellen worden mogelijk waarmee de kans op nee-verkoop sterk afneemt.

Nadeel van deze maatregel:

In de branche komen nog vrij veel artikelen voor die geen GS1 barcode hebben. Leveranciers die artikelen verkopen zonder GS1 barcode kunnen deze data niet meer aanleveren bij DST. Als de leverancier ook de merkeigenaar is kan deze eenvoudig barcodes toevoegen aan deze producten. Als de leverancier geen merkhouder is, bijvoorbeeld omdat de leverancier een groothandel is, is het complexer om een goede oplossing te vinden. Het beste is dat de merkhouder EAN/GS1 barcode toevoegt, maar als tussentijdse oplossing kan de groothandel ervoor kiezen eigen barcodes toe te voegen. 

Wilt u meer weten over GS1 barcodes, bekijk dan deze video:

Wilt u een toelichting over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar support@stichtingdst.nl